Nyheter

Kraftsamling 2.0 halvårsuppföljning 2017

Två gånger om året följer vi upp nyckeltalen och indikatorerna som valts ut för Kraftsamling 2.0
Nu har halvårsuppföljningen gjorts: Uppföljning nyckeltal sept 2017

Partnerskapsmöte 12 maj

I fredags den 12 maj hölls Partnerskapsmöte under öppnandet av Företagardagarna på Lindab Arena.
Under mötet presenterade Maria Birgander, verksamhet Kultur & Stad på Ängelholms kommun, bakgrunden till kommande Kraftsamlingsprojektet – Stadsodling.
Stadsodlingen kan bedrivas med en rad olika syften. Stadsodlingen kan bidra till att säkra livsmedelsförsörjningen men även öka vårt välmående tack vare odlandets terapeutiska inverkan. Stadsodlingen kopplar lokalt och globalt och får oss att fundera på vad ekologiska metoder och kretslopp innebär. Men stadsodling skapar också öppna och stärkande mötesplatser där människor kan enas över gränser, för ett gemensamt mål.

En projektledare kommer komma på plats under början av juni, varpå arbetet kommer påbörjas runt om i kommunen.

Är du, din föreningen eller ditt företag intresserat av att på något sätt bli en del i Projekt Stadsodling?
Hör av er till Kraftsamlingskoordinator Caroline Benson caroline.benson@engelholm.se

Kraftsamling 2.0 halvårsuppföljning 2016 

Ta del av uppföljningen av Kraftsamlings mål och indikatorer för första halvåret 2016

Projekt flyktingmottagande har fått beviljat medel

Kraftsamlingsprojektet flyktingmottagande har i samarbete med Båstad kommun och Kompis Sverige fått beviljat medel från Länsstyrelsen för att möjliggöra fler kontakter mellan nya och etablerade svenskar.

Kompis Sverige skapar möten genom att matcha ihop etablerade och nya svenskar. Kompisrelationerna ger ett ömsesidigt utbyte som vidgar perspektiv, minskar språkbarriärer, och bryter fördomar. De nyanlända vill många gånger ha en svensk vän för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att umgås med en person från en annan bakgrund och kultur. Klicka här för mer information om Kompis Sverige.

Hur kan Kraftsamlings partnerskap engagera sig?

– Genom att bli Kompis och på så vis lära känna och introducera nya svenskar.
– Er organisation kan också engagera er genom att erbjuda aktiviteter till kompisparen.

Hör av er till Annie Falkung för mer information: annie.falkung@engelholm.se

Partnerskapsmöte den 14 mars 2016

Den 14 mars var det partnerskapsmöte på temat ”Inkludering”. Inbjuden föreläsare var en forskare från Malmö Högskola, Peter Håkansson, som föreläste om Civilsamhällets betydelse för ungas etablering på arbetsmarknaden. Styrgruppen höll i en presentation om bakgrunden till Kraftsamling och hur Kraftsamling nu har aktualiserats i 2.0. Sedan bjöd även kvällen på en intervju med den nya koordinatorn för Kraftsamling, Matilda Hedén, och ett panelsamtal med intressanta gäster! Läs mer och se bilder från kvällen här.

Styrgruppen förtydligade att ett krav för att ingå i partnerskapet är att man aktivt engagerar sig i Kraftsamlingsprojekten – flyktingmottagande eller 500-års jubileumet. Vill ni engagera er och ingå i partnerskapet? Kontakta matilda.heden@engelholm.se.

Statsbidrag ska skynda på nyanländas etablering på arbetsmarknaden – arbetsgivare kan ansöka!

Inom ramen för Kraftsamling finns ett projekt för flyktingmottagande. Nu finns det möjlighet för arbetsgivare att ansöka om statsbidrag med syfte att hjälpa nyanlända invandrare in på arbetsmarknaden. Detta är ett ypperligt tillfälle för arbetsgivare i Ängelholm att engagera sig, kraftsamla och bidra till flyktingmottagandeprojektet.
På Arbetsförmedlingens hemsida finns mer information:

”Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer och partssammansatta organ på arbetsmarknaden kan söka statsbidrag för särskilda främjandeinsatser som syftar till att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden, så kallade främjandemedel.

Nyanländ är en person som är inskriven hos Arbetsförmedlingen och tillhör målgruppen för etableringsuppdraget. Statsbidrag lämnas efter ansökan till Arbetsförmedlingen. Sista ansökningsdag för 2016 är den 31 mars 2016.”
Läs mer här.

Styrgruppsmöte 23 november 2015

Styrgruppen bestående av kommundirektör Lilian Eriksson, Andreas Jarud, VD Ängelholms näringsliv, Benth Jensen, VD på Ängelholmshem samt Håkan Eriksson, VD på Bjärekraft, hade möte där man gick igenom de olika synpunkterna, tankarna, frågorna mm som hade inkommit under partnerskapsmötet den 10/11. Protokoll från detta möte finns att läsa här: protokoll 23 november 2015

Det finns nu två aktuella projekt inom Kraftsamling. Det ena är 500 års jubileumet, där Karin Tingstedt är projektledare. Henne når ni på Karin.Tingstedt@engelholm.se

Det andra projektet är Flyktingmottagandet, där Jonas Henriksson är projektledare. Honom når ni på Jonas.Henriksson@engelholm.se

Nästa partnerskapsmöte är den 14 mars 2016.

Partnerskapsmöte 10 november 2015

Den 10 november 2015 anordnades ett partnerskapsmöte för att arbeta med förslaget Kraftsamling 2.0.  I gruppdiskussionerna behandlades visionen, målen, sweet spot, varumärket Kraftsamling samt framtidsutsikterna. Gruppdiskussionerna kan sammanfattas genom att det finns ett stort engagemang bland kommun, näringsliv och ideella organisationer att arbeta gemensamt för att utveckla Ängelholm. Från grupperna kom signaler att man behöver se över den långa visionen samt att se över målen så dessa inte bara handlar om tillväxt. Grupperna lyfte fram vikten av de mjuka frågorna och livsstilsfrågorna för att kunna skapa ett större engagemang i de olika grupperna som ingår i partnerskapet. Genom att ompröva och öppna upp målen så är det lättare att engagera och kanalisera allt arbete inom Kraftsamling i en sweet spot, en mittpunkt där intressen från kommun, näringsliv och ideella organisationer möts.

Kraftsamling skall arbeta efter att vara inkluderande, vara tydliga, se möjligheter och kommunicera arbetet som görs till medborgarna. Det är inte enskilda individer eller organisationer som skall arbeta med utveckling av Ängelholm på egen hand utan vi har ett gemensamt ansvar för detta. Alla har ett engagemang för att utveckla Ängelholm och genom Kraftsamling gör vi det gemensamt. Den nuvarande situationen i Ängelholm är på många sätt god men samtidigt så ställer utvecklingen i omvärlden krav på långsiktighet, uthållighet, samsyn och samverkan; i vårt fall heter den Kraftsamling 2.0.

Partnerskapsmöte 9 april 2014

Nu utvecklar vi Kraftsamling Ängelholm 2.0!

Vid Partnerskapets möte den 9 april togs beslut om att uppdra åt styrgruppen att komma med förslag till en utveckling av arbetet. De första årens arbete har gjort stor nytta för Ängelholm och flera mycket lyckade projekt har genomförts. Andra ambitioner har visat sig svårare att genomföra.

Utvecklingsarbetet ska utifrån det vi lärt oss under de första åren ta sikte på att tydligare fokusera arbetet mot fokusområdena Ungdoms-, Kunskaps-, Idrotts- och Hälsostaden, utveckla tillväxtperspektivet samt stärka kommunikationen med ängelholmarna och andra relevanta aktörer.

Förslagen ska presenteras för beslut vid nästa möte.

Entreprenörskolan 2014
Hösten 2014 startar vi en ny omgång av Entreprenörskolan! Vi kommer att genomföra sex kostnadsfria föreläsningar med inspiration & information för dig som är intresserad av att starta företag eller nyligen har startat företag.Syftet med Entreprenörskolan är att stimulera ökat nyföretagande samt att främja och ta tillvara de innovationer och den entreprenörsanda som finns i Ängelholm.
Läs mer 

Jobbutmaningen för ungdomar

Den 16 decemeber 2013 bjöd Kraftsamling in till pressträff för att berätta om det framgångsrika projektet ”Jobbutmaningen för ungdomar”. Mer info: http://engelholm.se/Nyhetslista/Nollvision-gallande-ungdomsarbetsloshet-inom-rackhall/

Dopingfritt Ängelholm

Senaste nyhetsbrevet finns här!

Meröppna bibliotek!

I projektet Bykraft 2020 har just projektet med Meröppna bibliotek satt igång. Läs artikeln i NST här  http://hd.se/angelholm/2013/11/29/nytt-kapitel-for-biblioteken/

Nu har Kraftsamling ett nyhetsbrev! Läs det här.

Nytt projekt i Kraftsamling!

Projektet ”Aktivitet Förebygger” är nu ett projekt i Kraftsamling Ängelholm! Aktivitet Förebygger är ett samarbete mellan skola och föreningar där det förebyggande arbetet sätts i fokus. Läs mer om projektet här!

Kraftsamlingsprojektet ”Ung i Ängelholm” har startat upp ett nätverk med personer inom Ängelholm som på olika sätt arbetar med ungdomar. Frågor som utvecklar ungdomsstaden Ängelholm tas upp och samarbeten skapas.

Den 17 september 2013 ägde första träffen av sex i Entreprenörskolan rum. Samtliga tillfällen är nu fullbokade! Programmet finns här på hemsidan.

Nytt nyhetsbrev hittar du här och en information om energidrycker hittar du här!

Mer information om projekten Innoviserna och Dopingfritt Ängelholm!

Nu finns det mer information om projekten Innoviserna och Dopingfritt Ängelholm här på hemsidan. Gå in under fliken projekt och klicka på respektive.

Kraftsamling mot ungdomsarbetslösheten!

Näringslivet, Ängelholms kommun och Arbetsförmedlingen kraftsamlar för att fler ungdomar ska få arbete! Kontakta Björn Salmén på Arbetsförmedlingen i Ängelholm för ett personligt besök och ytterligare information! Bjorn.salmen@arbetsformedlingen.se eller 010-486 91 82. Pdf med mer information finns här! Mer om utmaningen finns att läsa på http://www.engelholm.se/Nyhetslista/Kraftsamling-for-ungdomsjobb-i-Angelholm/

Partnermöte 10/4 2013

Ett femtiotal ledamöter var på plats under senaste partnermötet 10/4 2013 i Kraftsamling. Nya projekt presenterade sig under kvällen och Arbetsförmedlingen informerade. Vi fick också en presentation av den nya kommundirektören Lilian Eriksson och en längre föreläsning av Pelle Sköldbäck och Andreas Söderkvist som berättade engagerat och inspirerat om sitt projekt ”Alla kan”. Titta på filmen från mötet här!

Dopingfritt Ängelholm

Projektet ”Dopingfritt Ängelholm” bjuder in alla gymnasieelever och åk. 9 till en dag om doping, kosttillskott och energidrycker. Läs mer här!

Tunnelinvigning

Backahill  har i samarbete med Ängelholms kommun byggt en förbindelse mellan de två parkeringsgaragen under kv. Duvan och kv. Påfågeln. Ett stort Kraftsamlingsprojekt som invigs den 15/2. Ängelholms Kommun och Backahill inviger tunneln klockan 15.30. Representanter från kommunen och Backahill närvarar samt även Margareta Pålsson, landshövding i Skåne.

Skiss underfart

Valhall Science Village

Hör inkubatorchefen Richard Malmberg berätta om inkubatorplanerna för Valhall Science Village, en del i Kraftsamling:

Richard Malmberg

Film

Klicka på länken nedan för att se vår kortfilm om Kraftsamling som visas på en del av Rögles hemmamatcher:

Kraftsamlingsfilm

Kulturveckan med internationellt tema

För andra året satsar Ängelholms kommun/Kultur & Fritid på en hel vecka med kultur och samlar arrangemang i olika smakriktningar och åldrar.  I år är det ett internationellt tema på Kulturveckan med fler inslag som exempel folkdans från Kosovo, Gambianska trummor, samba dans från Brasilien, balkanmusik och internationella filmer på Rödakvarn. I länken nedan finns aktuell information om olika kulturaktiviteter under Kulturveckan. http://www.engelholm.se/Uppleva-gora/Evenemang/festivaler/KULTURVECKAN/

Informationsträffar

Projektet ”Dopingfritt Ängelholm” anordnar informationsträffar kring doping och våld den 6/11 2012. Det är kostnadsfritt och alla är välkomna att anmäla sig! Läs mer om förmiddagspasset här och om eftermiddagspasset här.

Senaste partnerskapsmötet

Den 3 oktober 2012 hade vi senaste mötet i partnerskapet för Kraftsamling på Lindab arena.Vi fick lyssna till tre kraftfulla Kraftsamlingsprojekt och en längre föreläsning av Rudolf Antoni (klicka på texten nedan för att ta del av presentationerna):

Richard Malmberg, Valhall Science Village

Alexander Jansson, Bredband till Össjö

Dragan Kostic, Kulturveckan med internationellt tema v. 44

Rudolf Antoni, Den attraktiva staden

Sammanfattning av gruppdiskussionerna finns här.

Anteckningar från tidigare möten i partnerskapet

120417

111207

110519