Flyktingmottagande

Projekt Flyktingmottagande Läs mer:
Projekt flyktingmottagande består av en politisk styrgrupp, en tjänste- styrgrupp och en projektsamordningsgrupp som tillsammans planerar och genomför delprojekt för boende, samhällsskydd, omvårdnad och aktivitet samt det civila samhället.

De olika delprojekten behandlar de övergripande frågorna som berör flyktingmottagandet. De står för den praktiska delen av projektet och ser till att till exempel lokaler för boende finns tillgängliga, att lokalerna är säkra att vistas i, att det finns lämplig personal på plats och att kontakten med skola och sjukvård fungerar. I delprojektet det civila samhället har vi valt att samla den ideella sektorn som är en viktig kraft som ska tas tillvara på bästa sätt.

Flyktingmottagande på engelholm.se