Vill du engagera dig i Kraftsamling Ängelholm?

Idébank

Har du eller din organisation en idé som kan utveckla och göra Ängelholm till en bättre plats? Behöver du hjälp av andra för att förverkliga din idé?

Genom att skicka in din idé till Kraftsamling Ängelholm kan du få stöd av andra aktörer som också vill bidra till ett bättre Ängelholm.

Kraftsamling 2.0 förenar parter kring idéer, projekt och gemensamma aktiviteter för att utveckla och förbättra Ängelholm som möjligheternas kommun – attraktiv för människor, företag och föreningar.

Partnerskapet Kraftsamling 2.0 är ett nätverk bestående av representanter från företag, kommun och föreningar och utgör en resurs för samarbete, gemensamma engagemang och kunskapsöverföring.

Kriterier för att lämna en idé till Kraftsamlings idébank

1. Projekt inom ramen för Kraftsamling kan vara både små och stora men de ska bygga på samverkan mellan åtminstone två av tre parter (kommun, näringsliv, föreningsliv). Även andra parter kan vara involverade.

2. Din idé ska handla om att utveckla och förbättra Ängelholm i mindre eller större skala. Avsändare för en idé kan vara företrädare för näringslivet, Ängelholms kommun, föreningslivet eller annan organisation.

3. Du som idélämnare ska själv vilja och kunna ställa upp i en eventuell arbetsgrupp kring ditt förslag. Det är alltså inte möjligt att lämna idéer som du själv inte vill fortsätta vara med och arbeta kring.

OBS! Idéer som enbart handlar om finansiering/bidrag eller marknadsföring av tjänste- eller produktutveckling kommer inte att behandlas inom ramen för Kraftsamling 2.0.

1. Lämna en egen idé

Skicka in din idé till Kraftsamlings idébank

Webbformulär Idébank (nytt fönster)

Idén är lämnad, vad händer nu?

När en idé lämnats till idébanken hanteras den i första hand av koordinatorn för Kraftsamling, och vid behov även av styrgruppen för Kraftsamling 2.0. Senast tre veckor efter att du lämnat din idé får du en återkoppling från koordinatorn.

2. Engagera dig i någon annans idé

Jag har ingen egen idé men vill gärna vara med i en arbetsgrupp/Kraftsamlings partnerskap

Du som väljer att vara del av Kraftsamlings partnerskap blir inbjuden till partnerskapsmötena två gånger per år. Där har du möjlighet att följa och engagera dig i befintliga projekt.

Kraftsamlings partnerskapsmöten är forum för nätverkande, kunskapsöverföring och dialog med syfte att utveckla Ängelholm utifrån Kraftsamlings mål och vision 2020.

Intresseanmälan till deltagande i partnerskapet

Webbformulär Partnerskap (nytt fönster)