Kraftsamling 2.0 Ängelholm

Kraftsamling Ängelholm startade 2011 och har i november 2015 reviderats till Kraftsamling 2.0. Detta är ett samarbetsprojekt mellan offentlig verksamhet, näringsliv och ideella verksamheter. 

Aktörer från dessa tre verksamhetsområden arbetar tillsammans för att utveckla Ängelholm på olika sätt. Genom att mötas i en sweet spot, där allas intressen sammanstrålar, så skapar vi en positiv utvecklingskraft.

Kraftsamlings olika dokument från start 2011 till 2015 finns här samlade och läsa för alla som är intresserade.