Bakgrund

Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv AB avser att tillsammans med ett brett sammansatt partnerskap med ett antal företag inom olika branscher och av olika storlek, organisationer, utbildningsan-ordnare och lokala myndigheter starta ett visionsarbete för utvecklingen i Ängelholm med sikte på år 2020.

Partnerskapets deltagare har träffats ca en gång per månad. Mötena har ägnats dels åt diskussioner utifrån ett mellan mötena framtaget underlag av fakta- och förslagskaraktär, dels åt att lyssna till någon intressant gästföreläsare. Visionsarbetet har getts namnet ”Kraftsamling Ängelholm”. Arbetet ska resultera i en vision med tillhörande mål och strategier för hållbar tillväxt i näringslivet och hållbar samhällsutveckling.

Ängelholms kommun är en viktig part i arbetet och kommer utifrån sitt demokratiska uppdrag att representeras av kommunens politiska ledning. Ängelholms Näringsliv AB med ca 500 medlemsföretag är en annan viktig part. Även föreningar, Region Skåne, arbetsförmedlingen, kulturarb-etare, m fl medverkar i processen.Tidsplanen för visions- och strategiarbetet utgår från att processen startar med ett upptaktsmöte med partnerskapet den 7 juni och att successiva steg sedan tas för att en slutlig överenskommelse av karaktären ”handslag” den 20 januari 2011.

Partnerskapets uppdrag är sedan att utifrån var och ens olika roller och förutsättningar medverka till att handslaget förverkligas. Partnerskapets deltagare har träffats ca en gång/månad. Mötena har ägnats dels åt diskussioner utifrån ett mellan mötena framtaget underlag av fakta- och förslags-karaktär, dels åt att lyssna till någon intressant gästföreläsare.

Visionen antogs den 20 januari 2011. Då samlades deltagarna för att dels lyssna på gymnasieelevernas vision 2020 för Ängelholm, dels ta ställning till själva visionsdokumentet. Eleverna visade starkt engagemang och målade upp bilder av en spännande framtid. Därefter gick gick deltagarna igenom visionsdokumentet sida för sida. Efter lite finputs i texten och bland projekten antogs visionsdokumentet ”Vision 2020 – Kraftsamling Ängelholm”.

Samtliga deltagare tog i hand och förband sig att medverka till en positiv utveckling av Ängelholm.

Nu början resan till framtiden för att förverkliga
Vision 2020 – Kraftsamling Ängelholm! Spännande!