UNG i Ängelholm

Projektet UNG i Ängelholm   Dokument
”Syftet med projektet ”UNG i Ängelholm” är att skapa en gemensam plattform för tvärsektoriell samverkan mellan berörda parter och utnyttja befintliga aktörers resurser och kompetenser optimalt.Vi har för avsikt att skapa en gemensam ingång för alla ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande, oavsett om och i så fall vilken/vilka myndigheter de tillhör.”Läs mer i Uppdragsbeskrivningen.   UNG i Ängelholm – Uppdragsbeskrivning (pdf)