Planberedskap

Projektet Planberedskap   Dokument
Syftet med projektet Planberedskap är att genomföra ett strategiskt arbete som ska ge hög planberedskap och god markreserv i attraktiva lägen.Läs mer i uppdragsbeskrivningen   Planberedskap – Uppdragsbeskrivning (pdf)