Stationsområdet

Projektet Stationsområdet Läs mer

Ängelholms kommun arbetar med att ta fram ett detaljplaneprogram för stationsområdet i Ängelholm. Just nu pågår översiktliga utredningar för området. Med utvecklingen av stationsområdet vill kommunen möjliggöra nya bostäder och verksamheter, samt skapa en attraktiv entré till Ängelholm. Området ska planeras utifrån ett hållbarhetsperspektiv och grönområden och gröna stråk ska vara en naturlig del.

www.engelholm.se/stationsomradet