Kulturen som utvecklingskraft

Projektet Kulturen som utvecklingskraft   Dokument
Ängelholm skall 2020 – gärna långt tidigare – av omvärlden omtalas som kulturkommun eller kulturstad. Där bosätter man sig, eller dit åker man för att staden har en sådan miljö eller erbjuder sådana upplevelser som stimulerar till både reflexion och ny aptit, och man finner alltid andra att dela detta med.