Bykraft 2020

Projektet Bykraft 2020   Dokument
Syftet med projektet Bykraft är tätorts- och landsbygdsutveckling med huvudfokus på utveckling av tätorterna Strövelstorp, Hjärnarp, Munka Ljungby och Vejbystrand. Syftet är att ta tillvara den kraft som finns i och för orten och omvandla den till en lokal process för tillväxt.Läs mer i uppdragsbeskrivningen   Bykraft 2020 – Uppdragsbeskrivning – (pdf)