Hälsostaden

Projektet Hälsostaden   Dokument
Projektet Hälsostadens syfte är att i bred samverkan utveckla hälsostadskonceptet och skapa förutsättningar för en ”Hälsostad”, där ökad hälsa hos befolkningen är det övergripande målet. En mångfald av aktörer ska tillsammans utveckla det planerade hälsostadsområdet.Läs mer i uppdragsbeskrivningen   Hälsostaden – Uppdragsbeskrivning