Hälsokluster

Projektet Hälsokluster   Dokument
Syftet är att stärka Ängelholms hälsoindustriföretag genom bland annat att hitta nya affärsmöjligheter. Detta för att stimulera utveckling, innovation och affärer samtidigt som vi gemensamt öppnar upp för nya möjligheter. Målet för samarbetet är bland annat att våra klusterföretag ska hitta nya affärsmöjligheter och kunna erbjuda konkurrenskraftigare produkter, tjänster och lösningar till sina kunder. Läs mer i Uppdragsbeskrivningen.   Hälsokluster – Uppdragsbeskrivning