E-tjänstprojekt

Projektet E-tjänstprojekt   Dokument
Syftet med projektet är att Ängelholms kommun ska kunna erbjuda sina medborgare, föreningar, politiker och näringsidkare digitala tjänster via en ny e-tjänstportal. Detta för att effektivisera det interna arbetet samt att skapa en ökad tillgänglighet och smidighet för den som brukar en tjänst. Kundfokus är i centrum och vi har som målsättning att öka Ängelholms kommuns attraktionskraft.Läs mer i uppdragsbeskrivningen.   E -tjänstprojekt – Uppdragsbeskrivning