Arenaområdet

Projektet Arenaområdet   Dokument
Syftet med projektet Arenaområdet är att skapa förutsättningar för ett område med olika idrottsinriktningar och fritidsaktiviteter i samexistens.Läs mer i uppdragsbeskrivningen.   Arenaområdet – Uppdragsbeskrivning