500-årsjubileet

Projektet 500-årsjubileet
2016 fyllde Ängelholms kommun, något som firades under ett händelserikt jubileumsår. Arbetet med jubileumsfirandet skedde i projektform och inkluderade nära samarbete med föreningar, näringsliv och övriga samhällsaktörer. Projektets huvudsakliga syfte var att marknadsföra Ängelholms kommun. Firandet skulle förstärka kommunens varumärke och innefatta hela kommunen.