Grafisk profil

Kraftsamling logotyp
För att stärka Kraftsamlings identitet har en logotyp utarbetats.

Kraftsamling logotyp paket
Ladda ner logotyppaket

Grafisk manual
Ladda ner grafisk manual

Logotyp

Logotyp